SEMAK KELAYAKAN PENGELUARAN i-SINAR KWSPBerita baik kepada pencarum KWSP yang terkesan dengan situasi ekonomi semasa. Anda boleh mengeluarkan simpanan KWSP sehingga RM60,000 tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan oleh KWSP.

SIAPA YANG LAYAK?

  1. Ahli yang kehilangan pekerjaan.
  2. Ahli yang diberi cuti tanpa gaji.
  3. Ahli yang tiada sumber pendapatan.

BILA BOLEH MOHON?

Ahli yang layak boleh membuat permohonan bermula Disember 2020

BILA WANG AKAN DIKREDITKAN KE DALAM AKAUN?

  1. Amaun akan dikreditkan dalam akaun bank ahli pada hujung bulan selepas permohonan dibuat.
  2. Pengkreditan paling awal akan bermula pada Januari 2021. 
  3. Amaun pendahuluan ini akan dikreditkan secara berkala sehingga enam (6) bulan bermula pada tarikh pertama pengkreditan.

BERAPAKAH YANG LAYAK DIKELUARKAN?

Secara umum, ahli yang layak boleh mengakses 10% daripada amaun simpanan mereka dalam Akaun 1, tertakluk kepada baki minimum RM100.

Ahli yang mempunyai baki RM90,000 dan ke bawah (Akaun 1), akan mempunyai akses kepada amaun sehingga RM9,000. Amaun pendahuluan ini akan dikreditkan secara berkala sehingga enam (6) bulan dengan pendahuluan pertama sehingga RM4,000.

Ahli yang mempunyai baki lebih daripada RM90,000 (Akaun 1), akan mempunyai akses 10%. Walau bagaimanapun, amaun maksimum yang boleh didahulukan adalah RM60,000. Amaun pendahuluan ini akan dikreditkan secara berkala sehingga enam (6) bulan dengan pendahuluan pertama sehingga RM10,000. 

Sebagai contohAPA YANG AKAN TERJADI SETELAH PENGELUARAN i-SINAR?

Sekiranya ahli kembali mencarum, 100% caruman ahli akan masuk ke Akaun 1 sehingga menyamai jumlah pengeluaran i-Sinar. Selepas itu, caruman akan kembali ke kadar pecahan asal iaitu 70% bagi Akaun 1 dan 30% bagi Akaun 2.

SIAPA YANG BOLEH DIHUBUNGI?

Untuk menentukan amaun yang diperlukan untuk permohonan di bawah i-Sinar dan memastikan kelangsungan hidup semasa krisis, ahli digalakkan untuk mendapatkan nasihat kewangan melalui Pegawai Khidmat Nasihat Persaraan (RAS) KWSP dan/atau Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK).

Sumber : Portal KWSP @ 16/11/2020


Comments