Kriteria kelayakan Penukaran Baki Automatik (ABC Conversion)

Kriteria Kelayakan
Penukaran Baki Automatik (ABC Conversion)


1. Warganegara: Malaysia

2. Pendapatan bulanan: Kurang daripada atau bersamaan dengan RM5,000 (sila maklum bahawa ini merujuk kepada pendapatan yang ditunjukkan dalam rekod pengeluar kad kredit anda yang sah dan terbaharu)

3. Sejarah pembayaran: Nisbah pembayaran kurang atau bersamaan dengan 10% (purata 12 bulan lalu)

4. Ratio pembayaran = Jumlah pembayaran / Jumlah baki penyata (12 bulan lalu)

5. Kad anda terkini dan tidak tertunggak

Nota:

i. Anda tidak akan layak untuk Penukaran Baki Automatik jika pendapatan bulanan anda melebihi RM5,000.
ii. Anda perlu menjelaskan bayaran ansuran dari penukaran baki terdahulu.
iii. Anda digalakkan untuk memberikan makluman kepada pengeluar kad kredit tentang perubahan tahap pendapatan anda. Sila hubungi pengeluar kad kredit anda untuk mengemas kini butiran pendapatan.

Comments