10 Fakta Tentang NAFAS Yang Anda Perlu Hadam, No 5 Paling Penting


1. Penubuhan Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) telah dilancarkan pada 31 Mac 1972 oleh Perdana Menteri Malaysia Ke-2, Allahyarham Tun Abdul Razak bin Hussein. NAFAS diilhamkan oleh Allahyarham Tun Abdul Razak sendiri hasil daripada lawatan beliau ke Taiwan. 

2. Mulanya dikenali sebagai Persatuan Peladang Kebangsaan dan ditadbir dibawah Akta Persatuan Peladang 1967. Bertindak sebagai badan induk kepada persatuan-persatuan peladang diseluruh negara. 

3. Bermula dengan penggabungan persatuan-persatuan peladang dan syarikat-syarikat kerjasama asas tani diseluruh Malaysia dan menjadi Pertubuhan Peladang Kawasan dan berdaftar di bawah Akta Pertubuhan Peladang 1973. 

4. Kemudian, seiring dengan perubahan diperingkat kawasan dan negeri, Persatuan Peladang Kebangsaan juga telah didaftarkan semula sebagai ‘Pertubuhan Peladang Kebangsaan’ pada tahun 1984. 

5. Sehingga tahun 2019, NAFAS telah dianggotai oleh 14 buah Pertubuhan Peladang Negeri, yang dianggotai oleh 279 Pertubuhan Peladang Kawasan, yang dianggotai oleh 921,931 ahli peladang diseluruh negara melengkapkan struktur tiga peringkat pertubuhan peladang. 

6. Sesuai dengan peranan NAFAS sebagai induk Pertubuhan Peladang, NAFAS telah menceburkan diri dalam pelbagai aktiviti perniagaan dan pelaburan khususnya dalam bidang pertanian.

7. Pada awal penubuhannya, NAFAS telah menjalankan perniagaan peruncitan, pemasaran baja dan pemasaran jentera pertanian.

8. Kini, hasil daripada kecekapan dan kepakaran Ahli Jemaah Pengarah dan Pengurusan, NAFAS telah berjaya memperkembangkan lagi sektor perniagaannya melalui anak syarikatnya iaitu NAFAS Bajakimia Sdn. Bhd., NAFAS Jentera Sdn. Bhd., NAFAS Agri Services Sdn. Bhd., NAFAS Plastic Industries Sdn. Bhd., NAFAS Estates Sdn. Bhd., NAFAS Food Processing & Marketing Sdn. Bhd., Malaysian NPK Fertilezer Sdn. Bhd., NAFAS Modal Insan Sdn. Bhd., NAFAS Taj Agro (M) Sdn. Bhd., Agro Edaran Sdn. Bhd., NAFAS Feedmills Sdn. Bhd., NAFAS Sialin Sdn. Bhd. dan P.T NAFASINDO. 

9. Selain memberikan fokus kepada perniagaan, NAFAS sentiasa memberikan bantuan dan memenuhi tuntutan sosial ahli-ahli peladang. 

10. Melalui Tabung Kumpulan Wang NAFAS, NAFAS telah menjalankan tanggungjawab sosialnya dengan memberikan bantuan kepada Pertubuhan-Pertubuhan Peladang Negeri, Pertubuhan-Pertubuhan Peladang Kawasan dan juga ahli-ahli peladang di seluruh negara.
Comments